தொடர்புக்கு...
மனித உரிமை - சுற்றுச்சூழல் நீதிக்கான வழக்கறிஞர்கள் மையம்,
1-P, பாண்டு கிளிக்ஸ் பிளாஸா,
330, தம்பு தெரு,(உயர்நீதிமன்றம் எதிரில்)
ஜார்ஜ் டவுன்,
சென்னை - 600 001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

மின்னஞ்சல்/E-MAIL:
mail@makkal-sattam.org

LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENTAL JUSTICE,
1-P, PANDU KLIX PLAZA,
330, THAMBU STREET, (OPP. HIGH COURT)
GEORGE TOWN,
CHENNAI - 600 001, TAMIL NADU, INDIA