அறிமுகம்

மனித உரிமைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நீதி குறித்து ஆர்வம் கொண்ட வழக்குரைஞர்களின் சிறு குழு...

இக்குழு விரைவில் மேலும் பரவலாகும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தற்போது செயல்படுபவர்கள்...
 

மு. வெற்றிச்செல்வன், சென்னை
(பேச: 94434 16986)


க. திலகேஸ்வரன், சென்னை
(பேச: 98419 52512)


ஐ. இராபர்ட் சந்திரகுமார், மதுரை
(பேச: 98654 96521)